jQuery Carousel

Uslugi

Zlokalizowana w Chełmie Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Remiś zajmuje się obsługą prawną osób indywidualnych, klientów biznesowych oraz instytucji publicznych. Siedziba Kancelarii mieści się w centrum Chełma, zaledwie kilka metrów od Sądu Rejonowego, po przeciwnej stronie Cerkwii Św. Jana Teologa – przy Placu Tadeusza Kościuszki 1.

Adwokat Agnieszka Remiś świadczy kompleksową, profesjonalną obsługę prawną osobom fizycznym w postaci porad, reprezentacji przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy oraz oskarżyciela posiłkowego przed sądami powszechnymi.

Adwokat Agnieszka Remiś posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw sądowych:

I. Z zakresu prawa cywilnego m.in.:
1. postępowania sądowe o zapłatę, w tym w postępowaniu upominawczym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu uproszczonym,
2. postępowania o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (m.in.: sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie nieruchomości , uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
3. postępowania o zniesienie współwłasności,
4. prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, służebności, zastawu, hipoteki, użytkowania
5. pomoc w odzyskaniu wszelkich należności
6. postępowania o podział majątku dorobkowego
7. reprezentacja w toku postępowania ugodowego sądowego i egzekucyjnego
8. sprawy o zapłatę odszkodowania
9. sprawy wieczystoksięgowe
10. postępowania o sprawy z zakresu prawa spadkowego m.in.:
a. stwierdzenie nabycia spadku
b. dział spadku
c. zachowek.

II. W postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

III. Z zakresu prawa rodzinnego m.in.:
1.w postępowaniu o ustalenie ojcostwa
2.w postepowaniach o zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
3.w postepowaniach o ustalenie miejsca pobytu dziecka
4.w postępowaniu o ustalenie, zmianę kontaktów z dzieckiem
5.w postępowaniu o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej między małżonkami.

IV. Z zakresu prawa mieszkaniowego społdzielczego i lokalowego
1. Sprawy z zakresu ustalenia stosunku najmu, eksmisje, spory
2. Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych

V. Sprawy administracyjne
1. Udzielanie porad prawnych, sporządzenia wszelkiego rodzaju opinii, odwołań, skarg
2. Zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium odwoławczym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

VI. W postępowaniu karnym i karnym skarbowym posiada doświadczenie zawodowe w obronie oraz występowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
a. reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych
b. reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego
c. reprezentowanie osób zatrzymanych
d. reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i reprezentacja przed sądem
e. obrona w poszczególnych rodzajach postepowań karnych:
• śledztwie
• dochodzeniu
• postępowaniu zwyczajnym
• postępowaniu uproszczonym
• postępowaniu przyspieszonym
• postępowaniu apelacyjnym kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);